Najnovije vesti

04 ապրիլ 2019
Dijelimo glavne teze predavanja A. Sebranta za KIBERone

Kako je prošlo predavanje, što je vrijedno razmišljati i koji vektor odabrati