Cloud tehnologije

Glavna / Moduli / Cloud tehnologije

Glavni ciljevi kursa su povećanje nivoa računarske pismenosti i informacione kulture učenika, razvoj pamćenja, pažnje, kreativnih i analitičkih sposobnosti, kao i kognitivnog i profesionalnog interesovanja za uranjanje u cloud tehnologije.

Modul će decu upoznati sa konceptom „cloud tehnologija“ i sa svim mogućnostima cloud usluga. Na časovima će biti razmotrene mogućnosti njihove praktične upotrebe u razvoju softvera, prilikom izvođenja kreativnih poslova i domaćih zadataka.

Rezervišite mesto

Modul je pogodan kako za početnike u oblasti programiranja, tako i za decu koja su već upoznata sa osnovama kodiranja i razvoja aplikacija. Nastavnici SajberŠkole su stručnjaci za cloud tehnologije u vodećim IT kompanijama, predstavljaju materijal na zanimljiv i zabavan način, otkrivaju puno trikova za razvoj i testiranje aplikacija u oblaku. Po završetku kursa, vaša deca će početi aktivno da koriste znanje stečeno u obrazovnim i vannastavnim aktivnostima. 

Prednosti i karakteristike obuke na kursu "Cloud tehnologije "

Cloud tehnologije su zgodan način za daljinsku obradu i skladištenje informacija. Koriste se za kombinovanje i preuzimanje medijskih datoteka, dokumenata i slika, za omogućavanje zajedničkog pristupa projektima, za rešavanje problema radi optimizacije IT procesa. Prelazak na oblak omogućava korisnicima da odustanu od finansiranja moćnih servera, kupovine skupih licenciranih programa i dodatne podrške resursima.

Trenutno se cloud tehnologije smatraju najperspektivnijim područjem za učenje i rad, jer se sve više aplikacija pravi i koristi isključivo u oblaku. Sve više državnih odeljenja, obrazovnih i istraživačkih institucija, kao i organizacija, čije su aktivnosti usmerene na rad sa ogromnim nizovima informacija, prelazi na njih.

Na časovima u Međunarodnoj sajber školi, nastavnici će deci pričati o najnovijim i ažuriranim oblačnim uslugama, o raznim platformama, naučiti ih kako da rade sa skladištem u oblaku, preneti opterećenje sa računara na pozadinu u oblaku.

Učenici će učiti cloud tehnologije sa strane razvoja softvera i sa strane infrastrukture. Oni će:

• upoznati koncept oblaka i steći osnovna znanja o nastanku, razvoju i upotrebi tehnologija u oblaku;

• naučiti o prednostima i nedostacima računarstva u oblaku i predloženim rešenjima za bezbednost, skaliranje, primenu, pravljenje rezervnih kopija, oporavak od katastrofe;

• upoznati se sa postojećim cloud servisima i osobenostima njihovog rada - sa AVS, GCP, Microsoft Azure, Google, Yandex, Amazon Web Services, Computing Cloud, MapReduce, Apache Hadoop, S3, IAM, kao i sa privatnim (lokalnim) cloud uslugama;

• upoznati ključne ideje tehnologija u oblaku - uklj. Iaas, PaaS i Saas;

• steći korisničke veštine u kreiranju naloga i e-mail, upitnicima, testovima, blogovima, skladištenju fotografija, kao i veštine u tekstualnim dokumentima, tabelama, prezentacijama, nauče kako da dele i organizuju zajednički rad na projektima;

• saznati o specifičnostima migracije postojećih aplikacija u oblak i kako da razviju veb aplikacije za primenu u oblaku.

• ovladati tehnologijama računarske obrade, tumačenja, skladištenja i prezentacije informacija.

Do kraja ovog modula, mladi programeri će naučiti osnovne koncepte računarstva u oblaku i moći će da rade na javnim i lokalnim oblačnim platformama. Kurs takođe ima za cilj razvijanje praktičnih veština i kreativnosti, prostornog i asocijativnog mišljenja. Pripremiće učenike za život u savremenom informacionom društvu i upoznaće ih sa osobenostima profesije IT stručnjaka.

Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
OK